Styled by HIROYUKI KUBO, Make-up by NAGISA, Hair by YUUK / 美的4月号

biteki_inside