Shohei Kashima / SUPER/Yohji Yamamoto

Yohji_M_01Yohji_M_02Yohji_M_03Yohji_M_04Yohji_M_05Yohji_M_06Yohji_M_07