Takashi Kamei / CHINTAI

170728_CTI_KV-A_Yoko170728_CTI_KV-B_Yoko