Yoshihiro Makino / Mount Washington Pottery

_MG_3233_MG_3226_MG_3106_MG_3115_MG_3121_MG_3142_MG_3144_MG_3155_MG_3158_MG_3163_MG_3176_MG_3089_MG_3218_MG_3220_MG_3191