PRODUCTION / KOE AUTUMN WINTER 2017

12345

koé

new basic for new culture

 

branding & produced : artless Inc.

creative + art direction : shun kawakami,  kazuki kaneko, artless Inc.

project management : ken aoki, asami kinoshita, artless Inc.

photography : yuji inagaki, W Inc.

food styling : miho kawakami, W Inc.

interior styling : katsuya kubokawa

hair : hiroki, W Inc.

Make : kazuko hayasaka, W Inc.

coordinate : W Inc.

https://www.koe.com