Kimpton Hotel Shinjuku -DISTRICT-

Yoshihiro Makino (Los Angeles / Tokyo)
Kimpton Hotel Shinjuku -DISTRICT-