King Gnu「Stardom」

Shohei Kashima
King Gnu「Stardom」