Shohei Kashima
HIGHSNOBIETY DIOR Sota Fukushi
CREDIT