Shohei Kashima
LAMPOON magazine No.23 / Italy
CREDIT