Shohei Kashima
LANVIN en Bleu Takumi Kitamura
CREDIT