SUPER/Yohji Yamamoto

Shohei Kashima
SUPER/Yohji Yamamoto